Info

INFO

Ovogodišnji zadatak je kreirati web ili mobilnu aplikaciju koje će pomoću računarske vizije ili obrade slike, riješiti neki stvarni problem ili pružiti neku inovativnu funkcionalnost.

Učesnici se takmiče u timovima po 5 osoba. Imaju 24 sata da rade na ovom zadatku. Tokom takmičenja, timovi će imati podršku mentora, uposlenika kompanije Bicom Systems koji posjeduju prethodno iskustvo u oblasti problema.

Rezultate svog rada će predstaviti u 5 minutnoj prezentaciji stručnom žiriju i publici, nakon koje će uslijediti pitanja žirija. Žiri će ocjenjivati inovativnost, implementaciju i prezetnaciju projekta.