Pravila i smjernice – Bicom Systems Hackathon 2021

20. - 23. Novembar 2020 @ Online

Get Connected - The Smart Way

Pravila i smjernice

Pravila i smjernice

Na sljedećem linku možete se upoznati sa Pravilima i smjernicama ovogodišnjeg Hackathona: