Raspored 2018 – Bicom Systems Hackathon 2021

20. - 23. Novembar 2020 @ Online

Get Connected - The Smart Way

Raspored 2018

16:15 - 15:00

Raspored hackathona


16:15 - 15:00

Raspored hackathona


16:15 - 15:00

Raspored hackathona


16:15 - 15:00

Prezentacije tema, formiranje timova i dodjeljivanje mentora, brainstorming


16:15 - 15:00

Prezentacije tema, formiranje timova i dodjeljivanje mentora, brainstorming


16:15 - 15:00

Prezentacije tema, formiranje timova i dodjeljivanje mentora, brainstorming


16:15 - 15:00

Prezentacije tema, formiranje timova i dodjeljivanje mentora, brainstorming


14:00 - 16:00

Raspored hackathona


14:00 - 16:00

Raspored hackathona


14:00 - 16:00

Raspored hackathona


14:00 - 16:00

Raspored hackathona