Test 2

14:00 - 15:00

Prijave učesnika


15:00 - 15:15

Press corner (izjave od strane organizatora i sponzora)


15:20 - 16:00

Otvaranje ceremonije i obraćanja organizatora i sponzora


16:00 - 16:15

Upoznavanje s pravilima i propozicijama takmičenja


16:15 - 18:00

Prezentacije tema, formiranje timova i dodjeljivanje mentora, brainstorming

-

14:00 - 18:00

Raspored hackathona